Belasting op vermogen 2018

 

Vermogensrendementsheffing 2018 berekenen.

Model voor het berekenen van de belasting op vermogen. De uitkomsten zijn indicatief. Er is (nog) geen rekening gehouden met overheveling naar de fiscale partner. Mogelijkheid is om vermogen door 2 te delen en  ‘nee’ in te vullen bij fiscale partner.