Disclaimer

 

Disclaimer

Bij een bezoek aan deze website(www.rentekijker.nl)  en het gebruik van informatie hiervan gaat u akkoord met de voorwaarden.
Informatie
De informatie op deze website is geen advies maar bedoeld voor algemene oriëntatie. Alhoewel deze informatie zorgvuldig is samengesteld kunnen we niet instaan voor de juistheid, actualiteit of volledigheid.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de website. Daaronder valt ook schade als gevolg van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie. Verder kunt u  geen rechten ontlenen aan berekeningen op de website.

Deze website bevat links en verwijzingen naar externe internetpagina’s. Rentekijker is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar een link is opgenomen in deze website.  Deze website kan ook advertenties bevatten. Rentekijker is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze advertenties die automatisch worden gegenereerd.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten op de website, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten alsmede de opgenomen informatie bij de rentekijker. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze informatie te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rentekijker