nov 262017
 
Wijzigingen in de belasting op vermogen met ingang van 2017.

Voor het belastingjaar 2017 heeft de rijksoverheid de berekening van de belasting op vermogen(grondslag sparen en beleggen box3) aangepast. In plaats van een vast fictief rendementspercentage van 4% wordt nu met een gedifferentieerd tarief gerekend. Ook is er een splitsing gemaakt in een spaar- en beleggingsdeel van het vermogen. Grosso modo gaan de ‘kleinere’ spaarders […]