dec 122017
 

Het is weer de tijd van de financiële eindejaartips om voor 2018 belasting te besparen. Op websites, kranten en sociale media komen eind november weer ideeën om nu in 2017 nog een aantal uitgaven te doen. Wij doen een greep uit de adviezen voor de particulier.   Zoals bekend wordt in box 3 belasting geheven […]

nov 262017
 
Wijzigingen in de belasting op vermogen met ingang van 2017.

Voor het belastingjaar 2017 heeft de rijksoverheid de berekening van de belasting op vermogen(grondslag sparen en beleggen box3) aangepast. In plaats van een vast fictief rendementspercentage van 4% wordt nu met een gedifferentieerd tarief gerekend. Ook is er een splitsing gemaakt in een spaar- en beleggingsdeel van het vermogen. Grosso modo gaan de ‘kleinere’ spaarders […]