nov 282017
 

Wijzigingen vermogensrendementsheffing 2018

De wijziging in de belasting op vermogen(de vermogensrendementsheffing) voor belastingjaar 2017 was vooral voor de “kleinere”spaarders een voordeeltje ten opzichte van de methodiek 2016. Rutte III geeft bijna alle vermogens een belastingvoordeel(tje). Het gemiddeld fictief rendement op het spaargedeelte wordt gebaseerd op een gemiddelde van 12 maanden namelijk 0,36%! Voor 2018 was, op basis van het 5jaars gemiddelde, 1,30% berekend. Ook de vrijstelling(heffingvrij vermogen) gaat weer extra omhoog van € 25.000 naar €30.000.

Tot 2016 was er een “rechttoe-rechtaan” systeem gebaseerd op een fictief rendement van 4% waarover 30% belasting werd geheven. Dat kwam dus neer op 1,2% voor alle vermogens. Voor het belastingjaar 2017 was al een fundamentele wijziging doorgevoerd door vermogens anders te belasten. Een splitsing in rendement tussen sparen(1.63%) en beleggen(5.39%) en per vermogensschijf een andere verhouding tussen het aandeel van sparen. De aanname is dat naarmate het vermogen groter is er relatief meer wordt belegd. Het belastingtarief bleef 30%.

Tabel vermogensrendementsheffing voor 2018 (voorlopig)

Schijf Uw (deel van de) grondslag
sparen en beleggen
Percentage
0,36%
Percentage
5,38%
Percentage
gemiddeld
rendement
1 Tot en met € 75.000 67% 33% 2,020%
2 Vanaf € 75.001 tot en met € 975.000 21% 79% 4,330%
3 Vanaf € 975.001 0% 100% 5,380%

Voorbeeld berekeningen.

Enkele voorbeelden.

Een spaarder is alleenstaand en heeft een vermogen van € 75.000. Minus het heffingsvrij deel wordt de grondslag € 50.000. Dan is de belasting (2018) nieuw ongeveer € 170 minder dan in 2017.

Een spaarder met fiscale partner en een grondslag van € 200.000 (na de vrijstelling van € 50.000) gaat nu met overheveling van deel grondslag aan partner (bv € 100.000) € 1426 (samen) betalen. Dat is ruim € 550,00 minder ten opzichte van 2017.

Zelf de vermogensrendementsheffing 2018 berekenen? Naar berekenen